تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.
اروپا چگونه اتحادیه شد؟
1402-01-10

اروپا چگونه اتحادیه شد؟

تاریخچه شکل گیری اتحادیه اروپا چند وقت پیش که پارلمان اروپا  سپاه رو گذاشت تو لیست تروریستی دیدیم بد نیست یه توضیحی راجع به ساختار این باغ بدیم. هرچی نباشه

1402-01-10