تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.
ایغورها، کی راست می‌گه؟
1402-04-31

ایغورها، کی راست می‌گه؟

در مورد ایغورها حرف و حدیث زیاد است و اختلاف نظر هم شدید. در این ویدیو محمد صمصامی به زبانی ساده دیدگاه‌های مختلف را در مورد مسلمانان ایغور استان سینکیانگ چین بیان داشته است و در نهایت به موضع ایران نیز پرداخته است.

1402-04-31
علت دعوای چین و آمریکا بر سر تایوان چیست؟
1402-04-19

علت دعوای چین و آمریکا بر سر تایوان چیست؟

در این ویدیو، با اهمیت تایوان به عنوان یک جزیره استراتژیک در رقابت بین چین و آمریکا آشنا خواهید شد. محمد صمصامی در این قسمت از اینجوریاس با بررسی ابعاد تاریخی، سیاسی و اقتصادی تایوان، به این سوال جواب می‌دهد که چرا این جزیره برای دو قدرت بزرگ جهان اهمیت دارد؟

1402-04-19