تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.
طالبان؛ دلواپس امنیت عزاداران
1402-05-14

طالبان؛ دلواپس امنیت عزاداران

حرف و حدیث‌های فراوانی درباره محدودیت‌های عزاداری برای شیعیان افغانستان توسط طالبان مطرح شده، اسکرین‌شات میزبان سهیل کریمی مستند ساز حاضر در افغانستان است تا مشاهدات خود از مراسمات عزاداری را بیان کند.

1402-05-14