تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.
شیعیان عربستان با سعودی یا ایران؟
1402-03-13

شیعیان عربستان با سعودی یا ایران؟

بعد از توافق اخیر عربستان با ایران، حرف و حدیث های فراوانی درباره وضعیت شیعیان عربستان وجود دارد، محمد صمصامی سعی کرده است در این ویدیو به زبانی ساده وضعیت شیعیان عربستان را بیان کند.

1402-03-13