تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.
از مدرسه تا شکنجه گاه
1402-04-14

از مدرسه تا شکنجه گاه

این گزارشی از وضعیت کودکان فلسطینی در زندان های اسرائیل است که توسط سایت میدل‌ایست‌مانیتور و بر اساس گزارش دو نهاد نطرح حوزه کودکان تدوین شده است: سازمان نجات کودکان و یونیسف

1402-04-14