تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.
سلیمان خاطر؛ کابوس مصر و اسرائیل
1402-04-05

سلیمان خاطر؛ کابوس مصر و اسرائیل

روابط میان دولت مصر و رژیم اسرائیل از سال 1948 تا کنون از جنگ‌های سخت و خونین تا صلح و دوستی را به خود دیده است و صحرای سینا محل تنازع و درگیری این دو بوده است. در این قسمت از هایلایت، سرباز روح الله رضوی ماجرای سلیمان خاطر را بر اساس مستندات تاریخی برای شما روایت می‌کند.

1402-04-05