تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.
بازی با اسراییل اختیاری یا اجباری؟
1402-05-03

بازی با اسراییل اختیاری یا اجباری؟

از تاریخچه بازی نکردن‌های ایران با اسراییل چه می دانید؟ این ویدئو در حاشیه جام جهانی به بررسی این موضوع پرداخته است

1402-05-03