تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.
ایغورها، کی راست می‌گه؟
1402-04-31

ایغورها، کی راست می‌گه؟

در مورد ایغورها حرف و حدیث زیاد است و اختلاف نظر هم شدید. در این ویدیو محمد صمصامی به زبانی ساده دیدگاه‌های مختلف را در مورد مسلمانان ایغور استان سینکیانگ چین بیان داشته است و در نهایت به موضع ایران نیز پرداخته است.

1402-04-31