تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.
آفریقا یا اروپا؛ کدام به سود ایران است؟
1402-05-07

آفریقا یا اروپا؛ کدام به سود ایران است؟

در این ویدیو سرباز روح الله رضوی در گفتگو با محمد علی موسوی کارشناس اقتصادی اوگاندا به بررسی فرصت های روابط سیاسی و اقتصادی با قاره آفریقا پرداخته است.

1402-05-07