تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.
انفجار نورداستریم؛ آمریکا چطور آلمان را قربانی کرد؟
1402-01-10

انفجار نورداستریم؛ آمریکا چطور آلمان را قربانی کرد؟

سرباز روح الله رضوی به ماجرای انفجار خط لوله گازی روسیه به آلمان در نخستین روزهای پاییزی که گذشت پرداخته است؛ انفجاری که با وجود گذشت ماه‌ها و تشکیل تیم تحقیقات و پیگیری‌های بین‌المللی، هنوز گزارشی رسمی در مورد مجریان آن منتشر نشده است اما گزارشات غیررسمی و بررسی جوانب این اتفاق، تقریبا همه چیز را روشن ساخته.

1402-01-10