تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

کلید سفارت ایران در مصر بدست کیست؟

در این ویدیو سرباز روح الله رضوی در گفتگو با احمد بروایه کارشناس مسائل شمال آفریقا به بررسی تاریخ روابط ایران و مصر و برقراری محتمل این روابط پرداخته است.

توضیحات

در این ویدیو سرباز روح الله رضوی در گفتگو با احمد بروایه کارشناس مسائل شمال آفریقا به بررسی تاریخ روابط ایران و مصر و برقراری محتمل این روابط پرداخته است.

میزبان: سرباز روح الله رضوی

مهمان: احمد بروایه کارشناس مسائل شمال آفریقا

 

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...