تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

چرا اسرائیل دشمن ماست؟ | گفتگوی صریح علیانی – زیدآبادی

مساله فلسطین و اسرائیل با وجود فاصله جغرافیایی از مرزهای ایران یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی ایران بوده است. در این گفتگو احمد زیدآبادی و کورش علیانی ضمن بیان دیدگاه‌های خویش نسبت به وجود اسرائیل، در مورد نحوه مواجهه با اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده‌اند کار مشترک سیما فکر و اسکرین شات

توضیحات

مساله فلسطین و اسرائیل با وجود فاصله جغرافیایی از مرزهای ایران یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی ایران بوده است. در این گفتگو احمد زیدآبادی و کورش علیانی ضمن بیان دیدگاه‌های خویش نسبت به وجود اسرائیل، در مورد نحوه مواجهه با اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده‌اند

کار مشترک سیما فکر و اسکرین شات

 

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...