تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

نیجر و کودتای ضد استعماری

با توجه به اتفاقات اخیر در نیجر اسکرین شات در این قسمت در گفتگو با احمد بروایه کارشناس مسائل افریقا در این مورد به بحث و گفتگو پرداخته است امیدوارم ویدیو را تماشا کنید و برای دوستان هم ارسال کنید.

توضیحات

 

با توجه به اتفاقات اخیر در نیجر اسکرین شات در این قسمت در گفتگو با احمد بروایه کارشناس مسائل افریقا در این مورد به بحث و گفتگو پرداخته است امیدوارم ویدیو را تماشا کنید و برای دوستان هم ارسال کنید.

 

لینک ویدیو در یوتیوب:

https://youtu.be/LYU0HLgLP40

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...