تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

مستند بازگشت

بازگشت روایتی از فلسطین‌یان مهاجری است که بازگشت به وطن‌شان را بسیار نزدیک‌تر از آنچه دیگران می‌پندارند می‌بینند.

توضیحات

بازگشت روایتی از فلسطین‌یان مهاجری است که بازگشت به وطن‌شان را بسیار نزدیک‌تر از آنچه دیگران می‌پندارند می‌بینند.

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...