تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

بشار اسد در آغوش بن سلمان؛ آیا همه چیز تمام شده است؟

سوریه پس از 12 سال دوری از اتحادیه عرب به دعوت رسمی عربستان سعودی به این اتحادیه بازگشت. مهدی وفایی در گفتگو با علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا به تاریخ روابط اتحادیه عرب و سوریه و جوانب بازگشت سوریه به این اتحادیه پرداخته است.

توضیحات

سوریه پس از 12 سال دوری از اتحادیه عرب به دعوت رسمی عربستان سعودی به این اتحادیه بازگشت. مهدی وفایی در گفتگو با علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا به تاریخ روابط اتحادیه عرب و سوریه و جوانب بازگشت سوریه به این اتحادیه پرداخته است.

میزبان: مهدی وفایی

مهمان: علیرضا مجیدی کارشناس مسائل غرب آسیا

 

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...