تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

ایران کجای جنگ اوکراین ایستاده؟

سرباز روح الله رضوی در گفتگو با جاوید قربان اوغلی دیپلمات بازنشسته و روح الله مدبر کارشناس خبرگزار اسپوتنیک روسیه، به آخرین وضعیت جنگ اوکراین پرداخته و نقش و موضع ایران در قبال جنگ اوکراین را به نقد و بررسی گذاشته است

توضیحات

سرباز روح الله رضوی در گفتگو با جاوید قربان اوغلی دیپلمات بازنشسته و روح الله مدبر کارشناس خبرگزار اسپوتنیک روسیه، به آخرین وضعیت جنگ اوکراین پرداخته و نقش و موضع ایران در قبال جنگ اوکراین را به نقد و بررسی گذاشته است

میزبان: سید سرباز روح الله رضوی

مهمان ۱: آقای جاوید قربان اوغلی دیپلمات باز نشسته

مهمان ۲: آقای روح الله مدبر کارشناس خبرگزاری اسپوتنیک روسیه

در این گفتگو به آخرین وضعیت جنگ اوکراین و موضع ایران در قبال جنگ اوکراین پرداخته شده است

 

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...