تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

ایران، عربستان چی بینشون گذشته؟

در این ویدیو محمد صمصامی روایتی از تاریخ روابط و تقابل میان ایران و عربستان را جلوی دوربین برده است. بخش ابتدایی این ویدیو بیش از یک سال گذشته تولید شده که اینک برای نخستین بار به همراه بخش تکمیلی رخدادهای اخیر در صفحه یوتیوبی اسکرین شات منتشر می گردد

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...