تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

اقیانوس اشک ها

مستند اقیانوس اشک ها به پرونده های جنایت علیه زنان منطقه کشمیر هند می پردازد که عموما توسط نیروهای ارتش و پلیس هند صورت گرفته است. معروف ترین این جنایات در تاریخ 23 فوریه سال 1991 در منطقه کونان پوشپورا رقم خورد که خلال آن ده ها زن کشمیری مورد تجاوز سربازان ارتش هند قرار گرفتند و هنوز پیگیری های قضایی این پرونده به انجامی نرسیده است..

توضیحات

مستند اقیانوس اشک ها به پرونده های جنایت علیه زنان منطقه کشمیر هند می پردازد که عموما توسط نیروهای ارتش و پلیس هند صورت گرفته است. معروف ترین این جنایات در تاریخ 23 فوریه سال 1991 در منطقه کونان پوشپورا رقم خورد که خلال آن ده ها زن کشمیری مورد تجاوز سربازان ارتش هند قرار گرفتند و هنوز پیگیری های قضایی این پرونده به انجامی نرسیده است..

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...