تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

از مدرسه تا شکنجه گاه

این گزارشی از وضعیت کودکان فلسطینی در زندان های اسرائیل است که توسط سایت میدل‌ایست‌مانیتور و بر اساس گزارش دو نهاد نطرح حوزه کودکان تدوین شده است: سازمان نجات کودکان و یونیسف

توضیحات

این گزارشی از وضعیت کودکان فلسطیتنی در زندان های اسرائیل است که توسط سایت میدل‌ایست‌مانیتور و بر اساس گزارش دو نهاد نطرح حوزه کودکان تدوین شده است: سازمان نجات کودکان و یونیسف. این گزارش تاکید دارد که شرایط کودکان فلسطینی تحت بازداشت اسرائیل در دنیا منحصربفرد است. از آنجا که گزارش توسط نهادهای حقوق بشری بین‌المللی تدوین شده، آنچه تحت عنوان فلسطین در این گزارش ذکر شده منظور کرانه باختری است و اسرائیل هم سرزمین‌های اشغالی قبل از سال ۱۹۶۷ است که جهت حفظ امانت عینا توسط تیم تولید اسکرین‌شات ترجمه شده است.

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...