تصویری بدیل از جهان پیرامون

Search
Close this search box.

آفریقا یا اروپا؛ کدام به سود ایران است؟

در این ویدیو سرباز روح الله رضوی در گفتگو با محمد علی موسوی کارشناس اقتصادی اوگاندا به بررسی فرصت های روابط سیاسی و اقتصادی با قاره آفریقا پرداخته است.

توضیحات

در این ویدیو سرباز روح الله رضوی در گفتگو با محمد علی موسوی کارشناس اقتصادی اوگاندا به بررسی فرصت های روابط سیاسی و اقتصادی با قاره آفریقا پرداخته است.

موضوع: بررسی فرصت‌های روابط سیاسی و اقتصادی با قاره آفریقا

میزبان: سید سرباز روح الله  

مهمان : آقای محمد علی موسوی 

آخرین مطالب

فهرست

دیگر ...